ساعت:

7:31 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و پنجاه و نه 19/02/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و پنجاه و نه 19/02/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت17در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در خصوص پرونده توافقات فی مابین شهرداری و ا.ز در جلسه مجدداً مطرح و توافق هردو پلاک در یک پرونده همانند سایر شهروندان در مسیر بزرگراه با قدرالسهم 50%تنظیم و به شورا تقدیم شود.

2-    در پاسخ به شکوائیه اهالی و ساکنین توحید 7 در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد در خصوص ساخت غیر قانونی طبقه 5 در ممر 10متری آقای ظ در جلسه مطرح شد و مقرر شد نسبت به ادامه ساخت طبقه 5 ساختمان واقع در خیابان توحید7 تا تعیین تکلیف نهایی ممانعت بعمل آید و پرونده با نظر موافق به کمیسیون تجدید نظر ارسال گردد.

3-    پیرو مصوبه بند 5 صورتجلسه 355 شورای شهر در خصوص احداث غرفه های تجاری ، نمازخانه و سرویس های بهداشتی در برخی بوستان های سطح شهر با نظر به اینکه اصل توافق به شورا ارسال نگردیده و شرایط لحاظ شده در این توافق به صرفه و صلاح شهرداری نیست .توافق کان لم یکن تلقی می گردد.

4-    در پاسخ به لایحه شماره 44005-19/2/95 شهرداری در خصوص خرید قیر به مبلغ سه و نیم میلیارد ریال مقرر شد ترتیبی اتخاذ گردد تا تحت هر شرایطی سهمیه قیر اختصاصی شهر خریداری شود.

5-    در پاسخ به درخواست برادران ر که بابت اضافه هزینه کارکرد نامبرده در پاساژ ر مقرر شد شهرداری با مالک وارد مذاکره و با لحاظ هزینه ها سهم شهرداری و رعایت حق مالک اقدامات بعدی صورت پذیرد و چنانچه توضیحی ووجود دارد جهت اطلاع به شورا تقدیم گردد.