ساعت:

8:35 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و پنجاه و چهار 05/02/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و پنجاه و چهار 05/02/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت20 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-      در پاسخ به درخواست آقای د مقرر شد جهت ایجاد تسهیلات در ساخت واحدهای تجاری سطح شهر به ویژه خیابانهای اصلی که فرمولهای محاسباتی دفترچه عوارضات هزینه بالایی ایجاد نموده است مقرر شد در حداکثر سه جبهه ارزش معاملاتی مشابه مجتمع های تجاری در دفترچه تصویبی اصلاح و جهت تائید به شورای شهر ارائه شود.

2-      مقرر شد به مناسبت روز معلم -کارگر و مناسبتهای ملی مذهبی مصوبه قبلی در خصوص برگزاری مراسم روز کارگر در قالب شام و پذیرایی حذف و به شکل عمومی برای کلیه شهروندان در شیرکوه در قالب جنگ شادی برگزار گردد و در عید مبعث.

3-      در پاسخ به درخواست آقای ی.ف در خصوص جریمه های ماده صد نامبرده به شهرداری درخواست تقسیط نموده که مقرر شد با اخذ سه میلیون تومان الباقی طی مدت یکسال اخذ گردد.

4-      دفترچه بهای خدمات محلی شهرداری شیروان با اصلاح بخشی از دفترچه و محاسبه تعیین عوارض بر روی تابلوهای ارتفاعات و سردرب سالیانه اصلاح گردد و بهای خدمات تابلوهای سطح شهر در بخش تلوزیونها به ازای هر متر مربع یکصد و پنجاه هزار ریال علاوه بر اجاره مکان در معابر عمومی و پارک ها هر متر مربع یکصد و پنجاه هزار ریال محاسبه گردد و دفترچه جهت تصویب نهایی به فرمانداری اصلاح گردد.