ساعت:

1:15 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1402

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و پنجاه 29/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و پنجاه 29/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت17 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-      در پاسخ به درخواست ریاست محترم اداره آموزش و پرورش در خصوص تجلیل از دانش آموزان رتبه اول المپیاد علمی دانش آموزی در جلسه مطرح شد و مقرر شد جهت مشارکت در گرامیداشت هفته معلم و تجلیل از دانش آموزان المپیادهای علمی 72 تخته پتوی گلبافت با لوح تقدیر از سوی شورای شهر و شهرداری تقدیم گردد.

2-      در پاسخ به درخواست شهروند ا.ا که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد می باشد و دارای فرزند معلول می باشد مقرر شد در حد الگوی مصرف 120متر مربع طبق دستورالعمل استانداری از کلیه عوارضات متعلقه معاف می باشد .

3-      در پاسخ به لایحه شماره 2083-27/12/94 مبنی بر درخواست آقای و.م که مقرر شد قیمت گذاری گذشته بر مبنای تجاری بوده که به دلیل تخریب ساختمان و عدم تعلق حق مشرفیت مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان در کاهش نرخ مساعدت شده لذا بررسی و حتی الامکان در قالب تجاری مشابه مجاورین پاسخ داده شود .