ساعت:

12:57 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1402

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و چهاردهم 94/10/15 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و چهاردهم 94/10/15 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 30/17 با تلاوت کلام الله مجید و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر شیعیان عربستان شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    احتراماً در خصوص متقاضیان رانندگی آژانس و تاکسی در سطح شهر چنانچه   تائید سلامت اخلاقی محلی با گواهی شهود و هیئت أمنا مسجد محل ارائه نماید صرفاً برای یک دوره شش ماهه صدور گواهی موقت بلامانع است با تائید شورای اسلامی شهر.

2-    در پاسخ به شهروند محترم ز.م که فاقد سرپرست می باشد در خصوص بدهی خود به شهرداری به مبلغ هفتاد میلیون ریال مقرر شد 3/1(یک سوم ) نقد و الباقی 12 ماهه بدون کارمزد و در صورت عدم توان با اقساط دیگر با کارمزد مساعدت گردد.

3-    احتراماً با توجه به مشکلات خاصی که از محل زمین های قولنامه ای متوجه شهرداری می گردد از جمله ادعاهای مکرر مالکین مشاعی و عدم امکان اخذ سند در آینده و … مقرر شد شهرداری در توافقات به هیچ وجه زمینهای قولنامه ای را مد نظر قرار ندهد و توافق نکند و از خرید املاک قولنامه ای نیز خودداری گردد.

4-    با توجه به ضرورت حفظ آرامش و به منظور برگزاری انتخاباتی سالم و با شکوه مقتضی است از هرگونه جذب نیرو و جابجایی پرسنل و … که می تواند شائبه هایی را در پی داشته باشد یا منجر به بروز تنش ها می گردد از هر گونه جذب نیرو اکیداً خودداری شود و جابجایی پرسنل شهرداری به پس از انتخابات اسفند موکول گردد بدهی است برغم اینکه هر گونه از اختیارات آن شهردار محترم می باشد مورد فوق صرفاً به منظور پیگیری از و بروز تنش احتمالی می باشد.

5-    پیرو نامه شماره 1698/ش شورای اسلامی شهر در خصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای ع.ر مقرر شد مبنی بر تحویل زمین به ازای تفکیک ملک اظهار می دارد توافق زمین قولنامه ای منع قانونی داشته لذا اقدامی در خصوص   املاک قولنامه ای صورت نپذیرد چنانچه ملک سند دار ارائه دادند اقدام بلامانع خواهد بود.

6-    در پاسخ به نامه شماره 9886/1/12/29-15/10/94   دانشگاه آزاد مبنی بر مشارکت شورای شهر مقرر شد شورای اسلامی شهر شیروان آمادگی همکاری در بخش فرهنگی و تبلیغاتی متقبل می گردد.

7-    احتراماً در پاسخ به درخواست 27652-12/10/94شهرداری به درخواست شورای اسلامی چلو مقرر شد با رعایت حریم راه و حفظ جبهه اول زمین برای شبکه بهداشت صرفاً جبهه دوم با حفظ مالکیت شهرداری و رعایت ضوابط و موارد قانونی به میزان 1500متر مربع همکاری جهت امور عام المنفعه بلامانع است .

8-    احتراماً در خصوص هزینه های کفن و دفن مرحومه گ.ف که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) می باشد مقرر شد با تخفیف 70%هزینه ها لحاظ شود.

 

 

 

 

9-    در خصوص بدهی شهروند محترم آقای سید م.ا مقرر شد 3/1(یک سوم) بدهی نامبرده نقد و مابقی در 12 ماه بدون کارمزد اخذ و قسط بندی گردد.

در پاسخ به نامه شماره 25273 شهرداری مقرر شد در صورت اخذ مفاصا حساب ، قرارداد قبلی به مدت یکسال با اخذ ضمانت نامه های معتبر صورت پذیرد.