ساعت:

10:26 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و چهار 94/09/22 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و چهار 94/09/22 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به لایحه شماره 24785-8/9/94 شهرداری در خصوص پرونده آقای د در جلسه مطرح شد و مقرر شد صرفاًعودت مبلغ نامبرده صرفاً در قالب امتیاز و صدور پروانه ساختمانی بلامانع خواهد بود.

2-    در پاسخ به درخواست م.س که به شهرداری بدهکار می باشد مقرر شد با 3/1(یک سوم)نقد و الباقی در 12ماه قسط بندی شود.

3-    توافقنامه شماره 25467-16/9/94 فی مابین شهرداری و خانم م.ع در خصوص جبران خسارت مقدار 141متر مربع و واگذاری یک قطعه در خیابان پاسداران 17 در جلسه مطرح شد و مورد موافقت واقع گردید.

4-    بحث ساماندهی متکدیان مطرح شد و مقرر شد آقای محمدزاده قانعی بعنوان نماینده شورای شهر در جلسات فرمانداری تعیین گردید و مقرر شد مکانهای مورد نیاز جهت نگهداری متکدیان از سوی شهرداری مهیا و سایر ادارات نیز وظیفه قانونی خویش را اجرا نمایند.

5-    در خصوص زمین فقیرخانه مقرر شد از سوی شهرداری پیگیری لازم از سوی اداره ثبت و دادگستری انجام گیرد.