ساعت:

9:23 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و چهل وهشت 24/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و چهل وهشت 24/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت20در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-      در پاسخ به لایحه شماره 41131-24/1/95 شهرداری در خصوص انتقال ن.ا کارشناس ارشد معماری و شاغل در شهرداری گرمه به شهرداری شیروان در جلسه مطرح شد و مقرر شد با توجه به تخصص،تجربه و توانمندی نامبرده و نیاز آن در شهرداری با انتقال ایشان موافقت گردید .بار مالی انتقال و بکارگیری نامبرده از نظر شورا بلامانع است .بار مالی با جایگزینی با نیروهای بازنشسته سال جاری در سال جاری اجرایی گردد.

2-      در پاسخ به درخواست ا.م در خصوص بخشش کارمزد بدهی نامبرده در جلسه مطرح شد و مقرر شد کارمزد بدهی نامبرده صرف نظر گردد و بخشوده شود.

3-      در پاسخ به لایحه شماره 41296-24/1/95شهرداری با آقای ا.ق در خصوص جبران خسارت در تعریض خیابان بهشت شمالی در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع شد.

4-      با توجه به مصوبه گذشته شورای شهر راجع به آسفالت محل شرکت انبوه سازان واقع در محل شهرک آزادگان خیابان بهار مجدداً اظهار می دارد با توجه به واریز مبلغی بابت خودیاری و مصوبه قبلی شورا در خصوص اجرای آن عنایت و جدیت بعمل آید وشیب های مربوطه قدورات اقدام شود.

5-      در پاسخ به لایحه شماره 29764-30/10/94 و پیرو مصوبات قبلی شورای شهر در خصوص بودجه پیشنهادی کلیه احکام مذکور در بودجه مورد موافقت قرار گرفت.