ساعت:

6:38 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و چهل وهفت 24/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و چهل وهفت 24/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت17 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-      در پاسخ به درخواست شهروند ا.م که به شهرداری بدهکار می باشند در جلسه مطرح شد مقرر شد در صورت پرداخت اقساطی بدهی نامبرده بدون کارمزد اعمال گردد.

2-      در پاسخ به لایحه شماره 40899-21/1/95 شهرداری درخواست خرید سه دستگاه وانت آریسان داشته است که در جلسه مطرح شد و مورد مخالفت واقع گردید و پیرو مصوبه شماره 2137-10/8/93 نسبت به فروش یک دستگاه پژو پارس معیوب اقدام و یک دستگاه پژو پارس جدید خریداری و جایگزین شود .ضمناً شهرداری نیاز خودروی خود را از طریق خودروی اجاره ای بخش خصوصی تامین نماید.

3-      در پاسخ به درخواست شهروندان ح.ب و ا.م و ع.و در خصوص برپایی سیاه چادر و تنور در حدفاصل میدان کوهنورد تا جایگاه CNG در جلسه مطرح شد   و مقرر شد مساعدت لازم با نظر شهردار صورت گیرد.

4-      در پاسخ به لایحه شماره 41295-24/1/95 در خصوص فروش سه قطعه از قطعات کارگاههای مزاحم شماره 49-50-51 در جلسه مطرح شد و مقرر شد قطعات از طریق مزایده عمومی اقدام گردد.

5-      در پاسخ به لایحه شماره 41354-24/1/95 در خصوص تمدید قرارداد شهرداری با ع.ن در جلسه مطرح شد و مورد موافقت واقع شد.