ساعت:

6:07 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و چهل و شش 21/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و چهل و شش 21/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-      در پاسخ به درخواست ح.ج مبنی بر فک پلمپ مقرر شد ضمن اخذ تعهد مبنی بر اجرای ضوابط قانونی با نظر مساعد همکاری لازم جهت لغو محکومیت نامبرده مساعدت صورت گیرد.

2-      در پاسخ به درخواست آقای ق.م مالک واقع در حاشیه بولوار خاتم الانبیاء حد فاصل بعثت و شاهد مقرر شد چنانچه پیشنهادی نسبت به خواسته شهروند و مصوبه قبلی شورا وجود دارد ارائه تا پاسخ نهایی داده شود.

3-      در پاسخ به لایحه شماره 35970- 18/1/94 شهرداری در خصوص فروش یک قطعه زمین در انتهای خیابان کاشانی در جلسه مطرح و از طریق مزایده عمومی موافقت گردید.

4-      در پاسخ به درخواست شهروند ش که درخواست خرید قدرالسهم شهرداری از طریق ماده 101 زمین مذکور را بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری و تائید شورا دارد در جلسه مطرح شد و مورد موافقت واقع شد.

5-      در پاسخ به درخواست شهروند م.ا که به دلیل ورشکستگی و مشکلات غیر مترقبه بابت شهروند مقرر شد سه ماه فرصت دیگر داده شود.