ساعت:

4:19 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و چهل و نه 25/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و چهل و نه 25/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت17 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-      با عنایت به در پیش بودن هفته معلم و روز شوراها و روز کارگر و … و ضرورت تامین شرایط تسویه حساب بدهی شهروندان به شهرداری …مقرر شد از مورخه 12/2/95 تا 2/3/95 به مدت یکماه بابت بدهی هزینه های شهروندان به غیر از جرایم ماده صد 30%بخشودگی اعمال و بابت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و ایثارگران مشمول 5%مازاد اعمال شود . ضمناً افراد مشمول بخشودگی چنانچه متقاضی تقسیط باشند از تخفیف برخوردار نخواهند بود.

2-      مقرر شد تقسیط بدهی شهروندان برابر ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری در طول سال با تصمیم شهردار محترم و شورای شهر خواهد بود و آیین نامه تقسیط …پیشنهادی اخیر شهرداری تصویب نگردید.