ساعت:

9:30 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و چهل و پنج 21/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و چهل و پنج 21/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-      در پاسخ به نامه پاسخ به درخواست شهروند م در خصوص نحوه محاسبه عوارض پارکینگ ملک نامبرده با ملک مجاور مقرر شد گزارشی درخصوص اعتراض شهروند به شورا تقدیم گردد و ضمناً فرصت 2ماهه به نامبرده داده شود و فعلاً نسبت به انتقال سند اقدامی صورت نگیرد . بدیهیست پس از مهلت فوق تسویه گردد.

2-      در پاسخ به درخواست همسایه های خانم ن تحت پوشش کمیته امداد که فرزند جوانش فوت کرده مقرر شد با 50%تخفیف هزینه های کفن و دفن همکاری گردد.

3-      در پاسخ به درخواست   ا.ر که درخواست 10% افزایش سطح اشغال دارند در جلسه مطرح شد و مورد موافقت واقع شد.

4-      در پاسخ به درخواست ا.آ در خصوص بازخریدی نامبرده مطرح و موافقت گردید .مستدعیست بودجه بازخرید جهت آن تخصیص داده شود.

5-      در پاسخ به درخواست ا.د در حذف پارکینگ در جلسه مطرح و مورد موافقت واقع گردید  .

6-      در پاسخ به درخواست پدر مرحوم ع.ف در خصوص هزینه های کفن و دفن فرزندش مقرر شد 50%تخفیف در کفن و دفن اقدام گردد.

7-      مقرر شد به منظور نظارت بر فروش زمین های شهرداری هم املاک   سهم شهرداری از ماده 101 بعد از قیمت گذاری از سوی کارشناسان رسمی پس از تصویب شورای شهر اقدام قانونی خواهد بود.