ساعت:

4:06 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و چهل و چهار 17/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و چهل و چهار 17/1/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 18 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید و تبریک سال جدید با شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل خدمت اعضای محترم شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-      در پاسخ به نامه شماره 15516/42/41-27/11/94 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها در خصوص تمدید قرارداد واحد پسماند در جلسه مطرح شد و مقرر شد تمدید قرارداد با سازمان پسماند مشروط به مدیریت شهرستانی توسط نیروهای بومی ادامه یابد.

2-      در پاسخ به نامه شماره 19/1/4125-16/1/95 فرماندار محترم در خصوص مساعدت با رایگان نمودن هزینه آمبولانس   فرزند خانم س.ش در جلسه مطرح شد و مقرر شد نسبت به رایگان نمودن هزینه آمبولانس مساعدت صورت گیرد.

3-      در پاسخ به لایحه شهرداری درخصوص تعیین وضعیت نیروهای شهرداری غیر رسمی به شماره 455/م مورخه 22/12/94   مقرر شد نسبت به تمدید قرارداد با وضع موجود با مدیریت و صلاحدید شهردار اقدام شود ضمناً ترتیبی لحاظ گردد تا در نحوه قرارداد بین نیروهای کارآمد و افراد ضعیف در نوع قرارداد جهت اصلاح نیرو تفاوتی اعمال گردد و در سال 95 هیچگونه نیروی افزایشی جدیدی تحت هر عنوانی حتی روزمزد ممنوع می باشد .