ساعت:

3:47 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و چهل 18/12/94 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و چهل 18/12/94 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 20 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-      در پاسخ به لایحه شماره 32802مورخه 26/11/94 شهرداری در خصوص بودجه سازمان حمل و نقل در جلسه   مطرح و مورد موافقت واقع گردید.

2-      در پاسخ به درخواست آقای ه.ا که تقاضای پیش خرید طبقه دوم مزار مرحوم مرضیه عوض زاده را دارد مقرر شد از تخفیف ایام برخوردار شوند .

3-      در پاسخ به درخواست ن.م که به دلیل بیماری فرزندش نتوانسته است در محل آرایشگاه خودش تعطیل بوده و بنا به تائید رئیس اتحادیه آرایشگران مبنی بر غیر فعالی آرایشگاه نامبرده به مدت 2سال مقرر شد عوارض تمدید کارت عضویت رایگان صورت گیرد.

4-      در پاسخ به درخواست آقای م.ن مبنی بر همکاری مقرر شد در صورت نیاز با توجه به حرفه و تخصص نامبرده مساعدت گردد.

5-      در پاسخ به ورثه مرحومه خانم ح که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد در جلسه مطرح شد و مقرر شد هزینه کنف و دفن نامبرده بصورت رایگان انجام شود.