ساعت:

4:45 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

جلسه358 در مورخه 94/6/15 با حضور کلیه اعضای محترم شورای شهر

جلسه358 در مورخه 94/6/15 با حضور کلیه اعضای محترم شورای شهر و جناب مهندس الهی و و جناب جعفر حیدری و جناب آقای مهندس عرب از استانداری و جناب آقای روحانی معاونت محترم فرمانداری جلسه شورای شهر با حضور میهمانان برگزار گردید ،ابتدا تلاوت کلام ا…مجید ،سپس مقدمات و خوش آمد گویی ریاست محترم شورای شهر و در ادامه موارد بشرح ذیل مصوب گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس عرب توضیحات اولیه و فلسفه برگزاری جلسه در خصوص ساماندهی تاکسی های جدید الورود مطرح شد و پیشنهاد گردید که برای کلیه تاکسی های درون شهری gpsنصب گردد و بصورت چرخشی در مناطق کم درآمد بصورت عادلانه انجام گیرد .

در ادامه جلسه جناب آقای مهندس عاقل عضو شورای شهر در کمیسیون حمل و نقل عدم اجرای پیشنهاد مذکور بدلایل متعدد و اعتراضات و تبعات فراوان من جمله اعتراضات 350تاکسی درون شهری و عدم موفقیت این پیشنهاد در شهرهای اصفهان و شیراز و یزد که طی بازدیدهای کارشناسان سازمان حمل و نقل در شهرهای مذکور بعمل آمده است در نهایتاً با نظر کلیه حاضرین مقرر شد:

1-    35تاکسی جدیدالورود در مسیرهای فرعی ارائه خدمت نمایند و ضمناً مقرر شد در یک فاصله دوماهه مشکلات اجرایی طرح ر را بررسی و از سوی شهرداری پیشنهادات لازم جهت رفع مشکل ارائه گردد.

2-    مقرر شد پس از اجرای موفق خطی کردن 35دستگاه تاکسی شهرداری مطالعات لازم جهت خطی کردن کلیه مسیرهای شهری برای سایر تاکسی ها انجام گیرد .

3-    ادامه فعالیت تاکسی ها در مسیرهای فرعی پس از مطالعات ترافیکی بر اساس طرح ترافیکی اقدام خواهد گردید.