ساعت:

6:31 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

جواد سرایدار :کمیسیون بند 20در خدمت رفاه شهروندان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: جواد سرایدار مسئول خدمات شهری و دبیر کمیسیون بند 20 شهرداری شیروان اقدامات این کمیسیون را در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی تشریح کرد


سرایدار گفت کمیسیون بند 20و کمیته اتلاف شهرداری شیروان به عنوان فعال ترین کمیته در خراسان شمالی شناخته شده وی ادامه داد از تاریخ 93/2/1 تاکنون این کمیته به زنده گیری تعداد 423قلاده از سگهای ولگرد ناقل بیماری و اتلاف آن ها به شیوه مرگ آرام که با حضور نمایندگان دامپزشکی ،شبکه بهداشت و نماینده فرمانداری و مسئول خدمات شهری شهرداری شیروان بوده اقدام نموده است وی افزود کمیسیون بند 20 قانون شهرداری ها نیز جهت رفاه حال شهروندان و جلو گیر ازهر اقدامی که به سلامت جامعه و شهروندان عزیز آسیب می رساند تاکنون توانسته طی بازدیدها منظم در سطح شهر به 185واحد مسکونی وتجاری که مجاری فاضلاب آن به ممرهای عمومی راه داشته اخطار کتبی و در152مورد مجبور به پلمپ ان واحد تجاری شد است وی ادامه داد شهرداری شیروان از تمام اختیارات قانونی خود جهت ایجاد رفاه شهروندان در امر سلامت جامعه استفاده خواهد کرد وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده مجاری فاضلاب منتهی به ممر عمومی که برای سلامت شهروندان خطر محسوب می شود و حیوانات ولگرد و ناقل بیماری با شماره تلفن 36241520و سامانه ارتباط مردمی 137تماس حاصل فرمایند