ساعت:

10:53 ق.ظ

تاریخ:

7 خرداد 1402

شهرداری شیروان

حجت الاسلام تکمیلی امام جمعه شیروان شورای شهر و شهرداری ویترین نظام است

حجت الاسلام تکمیلی امام جمعه شیروان شورای شهر و شهرداری ویترین نظام است 

حجت الاسلام تکمیلی امام جمعه شیروان در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گفت: شورای شهر و شهرداری ویترین نظام است و ارتباط صمیمی بین مردم و اعضای شورای شهر و شهردار هم کار را سخت میکند و هم به نوعی در بسیاری از مسائل باعث پیشرفت امور می شود

 انطور که بیان شده اعضای شورای اسلامی شهر وحدت خوبی دارند و این امر اتفاق خوبی است که مردم منفعت این اتحاد را خواهند دید

 تمام نقاط شهر در خدمات دهی یکسان دیده شود و عدالت اجتماعی حدالامکان رعایت شود

 بنای ما تعامل بر همه نهادها بوده و هست و نفع این موضوع شامل حال مردم می شود

 یکی از دفاتر شورای شهر دفتر امام جمعه است و ما مشکلات بسیاری از مراجعین را با هماهنگی شورای اسلامی شهر و شهردار میتوانیم رفع کنیم

 اهل سفارش افراد جهت انجام کارها نیستم / امورات باید بر مبنای قانون انجام شود

برای پیگیری جذب بودجه و امکانات همراه مسئولین ، اعضای شورای شهر و شهردار هر زمان و هرکجا لازم شد پای کار هستم

 دکتر ساعدی رییس شورای اسلامی شهر شیروان در این دیدار گفت:

شهرداری در رابطه با اجرای برنامه های فرهنگی شهر همیشه پای کار بوده و خواهد بود

حتما طبق سنوات گذشته از رهنمودهای ارزشمند امام جمعه استفاده خواهیم کرد

 وحدت و همدلی حاکم بین اعضای شهر بسیار خوب است / اختلاف نظر های کاری و جلسه ای در شورا هیچگاه مانع اجرای برنامه های توسعه ای شهرداری نشده است

 دکتر شاهرخی شهردار شیروان در این نشست گفت:

 ارتباط نزدیک بین مجموعه مدیریت شهری و امام جمعه محترم وجود داشته و خواهد بود

 مبنای فعالیت های شهرداری در سطح شهر تعامل با ادارات و دستگاه های اجرایی در جهت خدمت رسانی بیشتر به مردم بوده است

 از امام جمعه محترم دعوت میکنیم تا در بازدید از پروژه های شهرداری همراه مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر باشند و از نزدیک در جریان اقدامات انجام گیرند

 اسکندریان نایب رییس شورای اسلامی شهر نیز در این نشست صمیمی گفت:

 عملکرد امام جمعه محترم در سنوات گذشته و شهرهایی که خدمت کرده اند بسیار عالی بوده و تاییدیه مردم این مناطق گواه این امر است

 از ظرفیت امام جمعه محترم در جهت پیشبرد اهداف مجموعه مدیریت شهری حتما استفاده خواهیم کرد

ارتباطات اعضای شورا و مجموعه شهرداری با امام جمعه در جهت مدیریت امور شهری بیشتر خواهد شد

 روشن عضو شورای اسلامی شهر نیز در این نشست گفت:

 دو درصد اعتبارات شهرداری ها مربوط به امور فرهنگی است و در این راستا شهرداری حتما از ارشادات و راهنمایی های امام جمعه محترم استفاده میکند

 اقدامات واحد فرهنگی شهرداری در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی قابل قبول بوده است