ساعت:

3:37 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

حدفاصل میدان انقلاب تا پل کشاورزان لکه گیری آسفالت شد

حدفاصل میدان انقلاب تا پل کشاورزان لکه گیری آسفالت شد

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، در پی درخواست شهروندان ، مبنی بر وضعیت نامناسب آسفالت بلوار امام خمینی (ره) ، این خیابان لکه گیری آسفالت شد.