ساعت:

9:25 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

حرکت پرشتاب عمرانی با آسفالت خیابان ابن سینا همچنان ادامه دارد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : خیابان ابن سینا از خیابانهای است که در مسیر حرکت اکیپ اسفالت شهرداری قرار و آسفالت شد .


ابوذر رجائی مسئول واحد عمران شهرداری شیروان در این باره گفت : در سال جدید واحد عمرا ن شهرداری شیروان جهت عمران وابادانی شهر تلاش حویش را دو چندان کرده و از تمام توان خود برای رفاه حال شهروندان استفاده خواهد نمود.

 

رجائی افزود: ما در واحد عمران شهرداری تمام سعی و تلاش خود را در بحث سلامت و کیفیت اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر مطابق با نیاز شهر و شهروندان به کار بسته و با توجه به توصیه های مکرر شهردار محترم در خصوص عملیات های عمرانی ، و همچنین احساس مسولیت شهروندان در مورد نقد و انتقاد و پیشنهاد و پیام های تقدیر و تشکر از شهرداری، همه و همه ما را در اداره هر چه بهتر شهر کمک می کند تا خدمات رسانی بهتر و مطلوبتری در نیل به اهداف عالیه شهرداری و همچنین کسب رضایتمندی شهروندان را شاهد باشیم.

 

 

امروزه نه تنها مجموعه عمران شهری بلکه تمامی واحدهای تابعه شهرداری با حرکت در مسیر تفکرات فنی شهردار محترم، تلاش شبانه روزی و صادقانه را در کسب رضایتمندی شهروندان را به کار بسته اند و نتیجه کلی این خدمات به اقرار شهروندان عزیزو با فرهنگ، داشتن شهری نمونه و الگو می باشد که در نظر خواهی ها نیز مهر تایید بر این موضوع زده اند .