ساعت:

9:03 ق.ظ

تاریخ:

18 آذر 1402

شهرداری شیروان

حرکت پرشتاب عمرانی با اسفالت معابر شهری همچان ادامه دارد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : با اسفالت معابر شهری اکیپ اسفالت شهرداری شیروان با حرکت پرشتاب در حال خدمت رسانی شهروندان است.

 

 

رجائی مسئول واحد عمران شهرداری شیروان در این باره گفت : واحد عمران شهرداری شیروان در سال جاری با عزمی راسخ کما فی سابق با همتی مضاعف در حال خدمت رسانی به شهروندان می باشد و اکیپ آسفالت شهرداری شیروان این بار با آسفالت خیابان بهار ، میلانی زاده ،گلشن ، گلشن 2،جانبازان12 ،16متری شاهد فلسطین 5و خبازان 1به خدمت رسانی ادامه می دهد رجائی ادامه داد به زودی بخشی از برنامه های اکیپ اسفالت شهرداری شیروان اعلام خواهد شد .