ساعت:

4:37 ق.ظ

تاریخ:

12 مهر 1402

شهرداری شیروان

حضور اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار شیروان و مسئول دفتر نماینده محترم شهرستان در بیمارستان هاشمی رفسنجانی جهت عرض تبریک روز پرستار