ساعت:

12:23 ق.ظ

تاریخ:

8 خرداد 1402

شهرداری شیروان

حضور با صلابت ارکان مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در سالروز یوم … 9 دی

حضور با صلابت ارکان مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در سالروز  یوم … 9 دی