ساعت:

10:31 ق.ظ

تاریخ:

18 آذر 1402

شهرداری شیروان

حضور با صلابت ارکان مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در سالروز یوم … 9 دی

حضور با صلابت ارکان مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در سالروز  یوم … 9 دی