ساعت:

8:14 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

حضور با صلابت ارکان مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در سالروز یوم … 9 دی

حضور با صلابت ارکان مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در سالروز  یوم … 9 دی