ساعت:

17:25

تاریخ:

14 تیر 1401

شهرداری شیروان

حضور در آیین افتتاح خانه احسان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، ظهر امروز آقای محمد محمدزاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر به همراه مهندس احمدی شهردار شیروان در آیین افتتاحیه خانه احسان محله زمین های کشوری شرکت کردند.

📆 ۰۴ اسفند ماه ۱۴۰۰