ساعت:

17:42

تاریخ:

15 تیر 1401

شهرداری شیروان

حضور در آیین افتتاح یک دفتر نمایندگی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، ظهر امروز مهندس احمدی شهردار شیروان به همراه حسن اسکندریان عضو شورای اسلامی شهر در آیین افتتاحیه دفتر نمایندگی امام جمعه محترم در بخش قوشخانه شرکت کردند

📆 ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰