ساعت:

14:03

تاریخ:

8 بهمن 1401

شهرداری شیروان

حضور دکتر حسین نژاد استاندار خراسان شمالی در گلزار شهدای گمنام شهرستان شیروان و ادای احترام به مقام شامخ شهدا همراه با مسئولین شهرستان