ساعت:

9:26 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

حضور رییس پارلمان شهری و شهردار در یک آیین معارفه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان آیین معارفه فرماندار جدید شهرستان شیروان با حضور دکتر حسین نژاد استاندار خراسان شمالی برگزار شد
در این آیین که نماینده محترم و مسئولان دستگاه های فعال شهرستان شیروان نیز حضور داشتند، محمد زاده قانعی رییس شورای اسلامی شهر ، مهندس احمدی شهردار و دیگر اعضای پارلمان شهری شیروان هم حضور یافتند

شایان گفتن است که آقای دولت اسماعیل زاده امروز رسما به عنوان فرماندار شهرستان شیروان معرفی گردید