ساعت:

14:37

تاریخ:

10 آذر 1401

شهرداری شیروان

حضور شهردار شیروان در محل پارلمان شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، عصر دیروز نشست رسمی پارلمان شهری با حضور محمد محمد زاده قانعی رییس و دیگر اعضای شورای اسلامی شهر شیروان تشکیل شد.

بنا به گزارش خبرنگار ما مهندس احمدی شهردار شیروان نیز با حضور در این نشست پیرامون مسائل شهری و دیگر موضوعات مرتبط با مجموعه مدیریت شهری و شهرداری با برگزیدگان مردم در این شورا به گفت و گو پرداخت