ساعت:

7:33 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

حضور پر شور مدیریت شهری در آئین تشییع عارف شیروانی

حضور پر شور مدیریت شهری در آئین تشییع عارف شیروانی


 

روز گذشته شهردار به اتفاق اعضای شورا ی اسلامی شهر ، معاونین ، مدیران و کارکنان شهرداری شیروان در مراسم با شکوه تشییع پیکر سید جلیل القدر مرحوم سید میر بابا سیدی شرکت کردند .