ساعت:

3:32 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

حیدر حیدری؛ حرکت قلم‌موی هنرمندان بر بوم دیوارهای شهر شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان به نقل از حیدر حیدری“معاون خدمات شهری شهرداری شیروان مبنی بر اشاره وی به اهميت آرامش بصري شهروندان با گسترش ديوارنگاره هاي شهر شیروان، از حرکت قلم موی هنرمندان بر بوم دیوارهای شهر شیروان خبر داد.

حیدر حیدری “معاون خدمات شهری شهرداری شیروان” گفت: مهمترین ویژگی نقاشی های شهری، داشتن مخاطب می باشد و به همین دلیل، پارک ها و دیوارهای مشرف بر معابر عمومی که در پس آن، مکان های اداری و آموزشی و امثالهم می باشد، فضای مناسبی برای دیوارنگاری است، چون مردم در آن ها تردد می کنند و می توانند درنگ کنند و آثار هنری را تماشا کنند.

 

دیوارنگاره شهری به روایت عکس: