ساعت:

9:49 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

حیدر حیدری : المان های نوروزی با فرهنگ بومی و محلی تناسب دارد

نصب و اجرای المان های نوروزی یکی از اقدامات شهرداری شیروان برای استقبال از بهار 94 است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : المان های نوروزی با توجه به فرهنگ بومی محلی ساخته شده اند و در چند روز آتی نصب خواهند شد.


 

حیدر حیدری معاونت خدمات شهری و مسئول ستاد نوروزی شهرداری شیروان در تشریح اقدامات ستاد نوروزی شهرداری شیروان گفت تدابیر لازم جهت استقبال از نوروز 94 اندیشیده شده و در همین جهت نیز یکی از اقدامات شهرداری ساخت و نصب المان های نوروزی می باشد که برای این امر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده و تاکنون از میان طرح های ارائه   شده در فراخوان المان های شهرداری شیروان 20 المان پذیرفته شده اندکه چندیست عملیات ساخت آن ها شروع و عملیات ساخت بیشتر این المان ها به پایان رسیده است و در چند روز آتی در محل های تعیین شده نصب خواهند شد .

حیدر حیدری با بیان اینکه فرهنگ بومی و محلی ما در المان های شهری متجلی است گفت طرح های اجرا شده با فرهنگ بومی محلی سنخیت دارد که تعدادی از آنها به صورت دائمی و تعدادی به صورت موقت در میادین و محل های تعیین شده نصب خواهند شد.