ساعت:

6:21 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

حیدر حیدری: تولید گونه های گیاهی برای هر فصل

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ عمليات قلمه زني گل ها و درختچه هاي زينتي به منظور تكثير و نگهداري آنها در گلدان ها و شاسي ھاي مجموعه توليد گل و گياه شهرداري شیروان صورت مي گيرد. توليد انواع قلمه از گل ها و درختچه هاي زينتي واحد فضاي سبز شهرداري در دست اقدام است.

 

حیدر حیدری”معاون خدمات شهری شهرداری شیروان” گفت: با ذکر اینکه؛ قلمه ها و بوته هاي توليدي در فصل مناسب و پس از ريشه زايي از شاسي و گلدان براي كاشت در ميدان ها و فضاي سبز شهر انتقال مي يابد، به تولیدات از دریچه دوربین اشاره نمود: