ساعت:

6:50 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

حیدر حیدری: مشارکت، اصلی ترین راهکار موفقیت طرح زنده گیری حیوانات زیانکار

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: بیماری های مشترک انسان و حیوان یکی از مخاطرات و تهدیدات جدی است که باید با تکمیل زنجیره اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای دامنه تاثیرات آن را محدود کرد. تلف کردن سگ ها و سایر حیوانات ولگرد در حال حاضر با روش زنده گیری دنبال می شود و مطلوب تر است مرکزی برای عقیم سازی حیوانات ولگرد به منظور کنترل جمعیت آنان در دست انجام است.

 

 

 

حیدر حیدری”معاونت خدمات شهری شهرداری شیروان” بیان داشت: بر اساس مستندات قانونی موجود حیوانات زیانکار منجمله سگ ها در حریم های مسکونی در دستور کار قرار دارد و برای رفع مشکل مردم و هم تحقق موازین بهداشتی و جلوگیری از بروز بیماری های مشترک انسان و حیوان، زنده گیری و اتلاف حیوانات زیانکار با روز مرگ آرام توسط شهرداری شیروان صورت می پذیرد.

 

 

 

معاون خدمات شهری شهرداری شیروان افزود: تمامی سگ های صاحب دار باید واکسینه شوند و دستگاه های متولی در این حوزه نیز باید مفاد تصویب نامه مرتبط را از طریق آموزش به صاحبان این سگ ها تفهیم کنند و براساس آن صاحبان سگ های نیمه ولگرد صاحب دار در صورت هرگونه مشکل زایی باید به مراجع قانونی پاسخگو باشند.

 

 

حیدری یادآور شد: مشارکت، اصلی ترین راهکار موفقیت طرح زنده گیری حیوانات زیانبار است و باید در این بخش از تمامی توانمندی های بومی بهره گرفته شود و برابر دستورالعمل های موجود، این بخش فعالیتی نیز برای برون سپاری و استفاده از بخش خصوصی توانمند در حال بررسی است.

 

 

 

روایت عکس زنده گیری حیوانات زیانکار: