ساعت:

7:33 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

خدا قوت دلاور

در گزارش های ورزشی و خاصه کشتی بارها و بارها شنیدیم که ورزشکاران را با القابی چون دلاور ، قهرمان ، نان پدر و شیر مادر حلالت !! و و و مورد تشویق قرار می دهند اما بد نیست بدانید در صحنه ها و عرصه های دیگر هم ما قهرمان و دلاور و نان پدر حلال و و و داریم که گاه جان شیرین خود را فدای آرامش و نجات همنوعان خود می کنند. نمونه اش ماموران سخت کوش آتش نشانی که فرشتگان نجات توصیف میشوند این دلاوران هر روز بخشی از اوقات خود را صرف کسب و یا افزایش آمادگی بدنی و مهارت های فنی می نمایند که این عکس گوشه ای از آنها است