ساعت:

9:44 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

خدمتگزاری در اداره فرهنگی اجتماعی از پاکترین و خالصانه ترین خدمت هاست.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیروان : خدمتگزاری در اداره فرهنگی اجتماعی از پاکترین و خالصانه ترین خدمت هاست.

یه گزارش واحد خبر روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : دکتر علی عاقل عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شیروان در دیدار با کارکنان اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان افزود : خدمتگزاری در این نهاد اجتماعی از پاکترین و خالصانه ترین خدمت هاست و ما وامدار محبت اقشار مختلف مردم هستیم و نیز به عشق این مردم در عرصه های مدیریت شهری در سنگر شورای اسلامی شهر و شهرداری پا نهادیم و آنچه داشتیم و داریم تقدیم شهروندان با لطف و صفا خود می نمائیم و تا هستیم خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار خواهیم داد.

دکتر علی عاقل ادامه داد : کار فرهنگی بسیار ظریف و حساس و دیر زمان است و شما عزیزان باید تلاش مضاعفی داشته باشید و این تلاش را در تمام بخش های فرهنگی اجتماعی باید بکار ببرید . وی بیان داشت شهرداری شیروان در اطلاع رسانی در پیشگیری از بیماری کرونا انصافا خوب عمل کرده است ، که این حرکت بخشی از تلاش و خدمات اداره فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی است ، که قابل ستودنی است.