ساعت:

6:37 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

خدمت بیشتر در سایه مهارت بهتر

سازمان آتش نشانی شهرداری شیروان ، با علم به حساسیت ماموریت هایش و نیز مسئولیت خطیری که نسبت به شهر و شهروندان دارد همواره تلاش می کند تا ضمن برخورداری از تجهیزات لازم و کافی از آمادگی جسمانی بالا و مهارت کافی در اجرای ماموریت های خود داشته باشد.

به همین دلیل طی برنامه ای مشخص و هماهنگ شده در هفته ، علاوه بر آزمون تجهیزات خود جهت اطمینان از کارکرد درست آنها با انجام مانورهای متعدد هم ، آمادگی نیروهایش را افزایش می دهد و هم تجارب آنها را در انجام ماموریت با امکاناتی که دارد آخرین مورد این مانورها اجرای برنامه ای جهت آشنایی بیشتر با نحوه خاموش کردن آتش بوسیله کپسول پودر و هوا بود ، که تصاویری از آن را مشاهده می کنید