ساعت:

02:12

تاریخ:

14 مهر 1401

شهرداری شیروان

خط کشی خیابان سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی به طول ۲/۵ کیلومتر انجام شد

به گزارش واحد روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، خط کشی خیابان سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی به طول ۲/۵ کیلومتر برگزار شد

هدف از خط کشی معابر منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و عابران پیاده، آگاهی دادن به استفاده کنندگان از معابر و راهنمایی آنها است.