ساعت:

17:59

تاریخ:

28 دی 1400

شهرداری شیروان

خط کشی خیابان سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی به طول ۲/۵ کیلومتر انجام شد

به گزارش واحد روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، خط کشی خیابان سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی به طول ۲/۵ کیلومتر برگزار شد

هدف از خط کشی معابر منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و عابران پیاده، آگاهی دادن به استفاده کنندگان از معابر و راهنمایی آنها است.