ساعت:

10:59 ق.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شیروان : مدیران باید برای حل مشکلات مردم از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : عبدالرضا هدایتی نیا دادستان جدید عمومی و انقلاب اسلامی شیروان در نخستین دیدار خود با اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار و جمعی از مدیران شهرداری شیروان افزود ، مدیران باید برای حل مشکلات مردم از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند و نسبت به آنان دید مثبت داشته باشند.

وی تصریح کرد، دیدار هر روزه مدیران با مردم در محل دفتر کار می تواند بسیاری از مسائل را حل و فصل نماید.

هدایتی نیا اضافه کرد : خوشبختانه با اقدامات و فعالیت های صورت گرفته ، مردم از عملکرد و شورای اسلامی و شهرداری راضی هستند که این نقطه مثبتی در شهر به حساب می آید که باعث افتخار ماست که شهردار و اعضای شورای اسلامی با هماهنگی و در کنار یکدیگر مسائل را پیگیری می کنند که این امر نشان از تغییر و تحول عظیم در این بخش می باشد.

همچنین وی خدمت به مردم را وظیفه ای سنگین دانسته که باید به نحوی احسنت انجام شود و در رسیدگی به مسائل شهر و مردم در کنار مجموعه مدیریت شهری هر نوع کمکی را خواهد داشت.

قاضی دستگاه قضا در شیروان با اشاره به سختی کار شهرداری و مجموعه شورای اسلامی گفت : من این حرکت را درک می کنم و در واقع اداره کردن شهر کاری بسیار دشوار و حساس است زیرا اقدامات صورت گرفته در این اداره مردمی دیده می شود.

شاهرخ شهردار شیروان بیان داشت : مجموعه شورا و شهرداری در تمام بخش ها همگام با دادستان تمام همت خود را براب حل و فصل معضلات این شهر انجام خواهند داد.

وی تصریح کرد : دستگاه قضا در جامعه از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است و این مجموعه موجب ایجاد آرامش و آسایش در جامعه می شود.

در این دیدار برخی از اعضای شورا با تبریک انتصاب دادستان و آرزوی موفقیت برای وی بر تعامل و همگرایی بین دستگاه قضایی و شهرداری و شورا تاکید کرد.