ساعت:

22:19

تاریخ:

29 اسفند 1401

شهرداری شیروان

دانش آموز شیروانی مورد تقدیر شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان قرار گرفت

دانش آموز شیروانی مورد تقدیر شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان قرار گرفت

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان صبح دیروز در محل دفتر شورا از سرکار خانم یلدا مصرزاده ، دانش آموز شیروانی که عنوان مقام دوم مسابقات جهانی محاسابات ذهنی 2020  را کسب کرده بود،تقدیر به عمل آمد.