ساعت:

9:02 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

درختان سطح شهر سمپاشی می شوند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : معاونت خدمات شهری و فضای سبز شهر داری شیروان از سمپاشی درختان سطح شهر خبر داد.

حیدر حیدری معاونت خدمات شهری دراین باره گفت: شهرداری شیروان برای حفظ سلامت شهروندان و جلوگیر از بیماری اشجار همه ساله به سم پاشی درختان سطح شهر مبادرت می نماید که امسال نیز ازمورخه 21/2/94به مدت 10 شب از ساعت 22الی 4بامداد به سم پاشی درختان اقدام می نماید.

 

حیدر حیدری در ادامه از شهروندان خواست با رعایت نکاتی از جمله عدم استراحت در خارج از منزل ،باز نگذاشتن پنجره های ساختمان ،استفاده نکردن از میوه ها و سبزی های حیاط منازل به مدت پانزده روز و بیرون نگذاشتن مواد غذایی در خارج از منزل ودیگر مواردی که احتمال مسمومیت را در مدت سمپاشی افزایش میدهد خود داری نمایند حیدر حیدری در پایان از شهروندان گرامی خواست در صورت مشاهده هرگونه مسمومیت احتمالی فرد مسموم را هر چه سریع تر به مراکز درمانی انتقال دهند .