ساعت:

00:12

تاریخ:

4 بهمن 1400

شهرداری شیروان

درختکاری کوی وحدت

گزارش تصویری درختکاری توسط شهرداری شیروان با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شیروان در کوی وحدت