ساعت:

9:46 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

در راستای تسریع روند اتمام یک پروژه انجام شد : استقرار شهردار شیروان در محل احداث پارک حافظ