ساعت:

6:28 ب.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

در نشست با کارگروه زیباسازی شهری انجام شد

تاکید شهردار شیروان بر ضرورت زیباسازی سیما و منظر شهری

یک شهر پویا و زنده مانند انسان از دو ساحت ظاهر و باطن برخوردار است و ما باید همان اندازه که به امور زیربنایی شیروان می پردازیم زیباسازی ظاهر این شهر را هم مورد توجه قرار دهیم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، مهندس احمدی در نشست خود با کارگروه زیباسازی این شهرداری ضمن سخنان فوق ضرورت بهره مندی از شخصیت های خلاق و ایده پرداز را برای زیباسازی شهر مورد تاکید قرار داد و گفت : وقتی از زیباسازی شهر سخن می گوییم ، فقط رنگ آمیزی مبلمان شهری و دیوارهای شیروان را مد نظر نباید داشت بلکه باید زیباسازی شهر نیز حاوی ارزش های مورد احترام جامعه و فرهنگ متعالی ما هم باشد به همین دلیل تاکید میکنم از هنرمندان خلاق ، مبدع و ایده پرداز باید یاری گرفت.

وی باز آفرینی سیما و منظر شهری را یک ضرورت حتمی توصیف کرد و افزود : جوامع شهری در عصر ما از آلودگی های بس خطرناکی رنج می برند که اگر ویران کننده تر از آلودگی های میکروبی نباشند خطرات کمتری هم ندارند

مهندس احمدی در ادامه از تهدید شهروندان از سوی آلودگی های صوتی و تصویری سخن گفت و تصریح کرد : اگر چه برخی از آنها اجتناب ناپذیر هستند اما با مدد از زیباسازی شهر می توان بسیاری از این گونه از آلودگی ها را رفع کرد و با اقدامات دیگری همچون ساماندهی کسب و کار مانع از تداوم آلودگی های صوتی و تصویری توسط مشاغلی مانند آهنگری در شهر شد.

شهردار شیروان در پایان از کارگروه زیباسازی شهرداری خواست با ارائه فراخوانی همه افراد توانمند را برای ارائه طرح و برنامه جهت زیباسازی معابر ، میدان ها و دیگر نقاط شهر دعوت به همکاری و هم اندیشی کنند