ساعت:

7:29 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

دعوت مهندس احمدی شهردار شیروان از مردم شهید پرور شهرستان شیروان، جهت شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس