ساعت:

7:39 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

دوره آموزشی آشنایی با درآمد پایدار

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: پیرو کارگروه های آموزشی در دستور کار مدیریت شهری،دوره آموزشی آشنایی با کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها در سالن شهداء برگزار شد.

 


 

 

 

اکبر پور معاونت مالی شهرداری شیروان –گفت:در پی برگزاری کارگاه های آموزشی در دستور کار مدیریت شهری،دوره آموزشی آشنایی با درآمد پایدار با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط حوزه مدیریت شهری در سالن شهداء شیروان برگزار شد.