ساعت:

14:52

تاریخ:

11 بهمن 1401

شهرداری شیروان

دو گانه عمرانی شهرداری شیروان

اداره فنی و امور زیر بنایی شهرداری شیروان در راستای تحقق توسعه متوازن و پایدار شهر اجرای پروژه احداث شانه خاکی در یکصد و پنجاه متری پل خاتم الانبیا را کلید زد
این اداره همچنین ترمیم جداول بوستان شهدا را هم در دستور کار قرار داده و اقدام به اجرای آن کرد