ساعت:

7:04 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

دیداری جهت تقدیر و تشکر

به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان ، ظهر امروز سرهنگ یگانه پور به همراه جمعی از همکاران خود در محل دفتر مهندس احمدی شهردار شیروان حاضر شده و با وی به بحث و گفتگو پرداختند.

در این جلسه از مهندس احمدی شهردار شیروان به پاس زحماتشان از جمله برگزاری ملاقات های مردمی در سطح شهر و کاهش شکایت های مردمی از شهرداری، بهسازی و فعالیت های در حال انجام سطح شهر ، توزیع عادلانه امکانات در تمامی مناطق سطح شهر ، تعاملات بسیار مناسب با مردم ، تقدیر و تشکر کردند

۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲