ساعت:

07:29

تاریخ:

19 بهمن 1401

شهرداری شیروان

دیداری جهت حمایت از کارکنان

🔸 دیداری جهت حمایت از کارکنان

💢 به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان ، نمایندگان بانک شهر در دفتر مهندس احمدی شهردار شیروان، حاضر شده و با وی دیدار و گفتگو کردند.

🔸در این جلسه، که محمد محمدزاده قانعی عضو شورای اسلامی شهر و جواد سرایدار معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی نیز حضور داشتند، حل مشکلات تعاونی مسکن کارکنان و ارائه تسهیلات ویژه برای کارکنان، از جمله مواردی بود که مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

۰۹ آذر ماه ۱۴۰۱