ساعت:

7:58 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

دیداری جهت حمایت از کارکنان

? دیداری جهت حمایت از کارکنان

? به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان ، نمایندگان بانک شهر در دفتر مهندس احمدی شهردار شیروان، حاضر شده و با وی دیدار و گفتگو کردند.

?در این جلسه، که محمد محمدزاده قانعی عضو شورای اسلامی شهر و جواد سرایدار معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی نیز حضور داشتند، حل مشکلات تعاونی مسکن کارکنان و ارائه تسهیلات ویژه برای کارکنان، از جمله مواردی بود که مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

۰۹ آذر ماه ۱۴۰۱