ساعت:

3:23 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

دیداری جهت رفع مشکلات

در این دیدار که محمد محمدزاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس الهی معاون عمرانی و زیر بنایی شهرداری شیروان هم حضور داشتند ، مواردی از جمله جابجایی تیرهای برق توسط اداره محترم‌ برق جهت فعالیت های عمرانی آسفالت و… 《۵۹ مورد از جمله تیرهای چراغ برق بلوارهای دفاع مقدس، شیرکوه》 و تامین روشنایی پارک‌خطی کمربندی خاتم و همچنین نصب تیرهای چراغ برق در ورودی شرقی شیروان به سمت فاروج مطرح گردید.

? گفتنی است در این جلسه به پیشنهاد مهندس احمدی شهردار شیروان، طرح‌مشارکتی شهرداری و اداره برق در زمینه کاهش تنش آبی و استفاده از ظرفیت خورشیدی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مطرح گردید، تا شیروان بتواند در بحث کاهش تنش ابی و همچنین استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی گامی موثر بردارد.

? ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱