ساعت:

10:46 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

دیداری جهت همکاری متقابل

به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان ، دقایقی پیش مهندس جاهد شهردار شهر لوجلی، در دفتر مهندس احمدی شهردار شیروان، حاضر شده و با وی دیدار و گفتگو کرد.

?در این جلسه راه های همکاری متقابل از جمله استفاده از ظرفیت های دو شهرداری ، به بحث و گفتگو پرداخته شد.

? ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱