ساعت:

08:28

تاریخ:

19 بهمن 1401

شهرداری شیروان

دیداری جهت همکاری متقابل

به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان ، دقایقی پیش مهندس جاهد شهردار شهر لوجلی، در دفتر مهندس احمدی شهردار شیروان، حاضر شده و با وی دیدار و گفتگو کرد.

🔸در این جلسه راه های همکاری متقابل از جمله استفاده از ظرفیت های دو شهرداری ، به بحث و گفتگو پرداخته شد.

🗓 ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱