ساعت:

8:38 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

دیداری در پیوند با همکاری و همگرایی بیشتر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، روز چهار شنبه محمد محمدزاده قانعی رییس پارلمان شهری ، مهندس احمدی شهردار این شهر همراه با اعضای شورای اسلامی شهر شیروان از کارگاه های فنی و حرفه ای شهر بازدید به عمل آوردند.

طی این بازدیدها مهندس احمدی در سخنانی ضرورت همکاری و همگرایی شهرداری و این کارگاه ها را مورد توجه قرار داد و از آمادگی مجموعه مدیریت شهری و شهرداری شیروان برای این همکاری ها سخن گفت

محمد زاده قانعی رییس پارلمان شهری هم کارگاه های فنی و حرفه ای را ظرفیت های مهمی توصیف کرد، که می توانند در حهت پاسخ گویی به بسیاری از نیازهای شهرداری در راستای ایجاد شهر سالم و توسعه یافته قدم بردارند.

این گزارش حاکی است دیگر اعضای پارلمان شهری هم در بازدید از کارگاه های یاد شده از همکاری این کارگاه ها با شهرداری حمایت کردند

? ۰۶ بهمن ماه ۱۴۰۰