ساعت:

3:00 ق.ظ

تاریخ:

17 خرداد 1402

شهرداری شیروان

دیدار اقای کاظم زاده رییس مخابرات شهرستان با شهردار شیروان

? موارد مطرح شده در این جلسه

? درخواست مهندس احمدی شهردار شیروان برای ایجاد شهر الکترونیک و شهر هوشمند

? ایجاد ساز و کار گسترش فیبر نوری برای زمان بحران

? امکان استفاده از تلفن های ماهواره ای برای مدیران ارشد در زمان مدیریت بحران