ساعت:

6:27 ب.ظ

تاریخ:

2 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

دیدار با رییس پارلمان شهری و شهردار شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ،دیروز چهار شنبه ، رییس شعبه مرکزی بانک رفاه شیروان با حضور در شهرداری این شهر با محمدزاده قانعی و مهندس احمدی دیدار و گفت و گو کرد
به گزارش خبرنگار ما طی این دیدار پیرامون لزوم همکاری دو جانبه و یافتن راهکارهایی به منظور تحقق این همکاری ها بحث و بررسی به عمل آمد